firstpage.php  
firstpage.php history.php article.php contact_us.php about_us.php

 


 

                       


   : 
   :
 
 
สมัครสมาชิก และลงทะเบียน
เพื่อใช้งานเว็บไซต์ คลิกที่นี่


grade_01.phpgrade_02.phpgrade_03.phpgrade_04.phpgrade_05.phpgrade_06.phpgrade_07.php

howto_learning.phphowto_device.phphowto_grade.phphowto_good.php


[Free Download] ชุดฝึกทักษะการคิด บวกลบคูณหาร
  [Free Download] ข้อสอบ Pretest เข้าม.1
[Free Download] รวมสูตรคณิตศาสตร์
       [Free Download] บทความเกี่ยวกับคณิตศาสตร์
[Free Download] รวมข้อสอบ สสวท.ระดับประถมต้น
[Free Download] รวมข้อสอบ สสวท.ระดับประถมปลาย
   รายชื่อโรงเรียนที่เข้าสอบในเขต กทม.
 
   

     
 ทดลองเรียนได้ฟรี  
lesson_page_permistion.php?lesson_id=47   เศษส่วนซ้อน
  ชุดฝึกเตรียมสอบเข้าม.1
  6:29 นาที
lesson_page_permistion.php?lesson_id=49   ปัญหากบกับใบบัว
 ชุดฝึกเตรียมสอบเข้าม.1
 3:31 นาที
lesson_page_permistion.php?lesson_id=28   การหามุมระหว่าง
 เข็มสั้นและยาว
 ชุดฝึกเตรียมสอบเข้าม.1
 4:59 นาที
lesson_page_permistion.php?lesson_id=27   การหาพื้นที่ส่วนใหญ่
 แล้วลบด้วยส่วนย่อย
 ชุดฝึกเตรียมสอบเข้าม.1
 4:50 นาที
lesson_page_permistion.php?lesson_id=66   โจทย์ให้คำนวณเป็น
 เปอร์เซ็นต์
 ชุดฝึกเตรียมสอบเข้าม.1
 3:18 นาที
lesson_page_permistion.php?lesson_id=44   เทคนิคการหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
 ชุดฝึกเตรียมสอบเข้าม.1
 1:59 นาที

firstpage.php
คะแนน 96-100 % เกรด A+ (ผ่านการฝึกในระดับดีเยี่ยม)
คะแนน 86-95 % เกรด A (ผ่านการฝึกในระดับดีมาก)
คะแนน 76-85 % เกรด B (ผ่านการฝึกในระดับดี)
คะแนน 66-75 % เกรด C (ควรฝึกเพิ่มเติม)
คะแนน 56-65 % เกรด D (ควรฝึกเพิ่มเติม)
คะแนน 0-55 % เกรด E (ควรฝึกเพิ่มเติม)

50 เทคนิคการทำโจทย์คณิตฯ เข้าม.1 และสอบแข่งขันทุกโครงการ

กฏเบื้องต้นการนับ การนับจำนวนเส้นทาง
การบวกจำนวนที่เพิ่มแบบยกกำลัง การบวกแบบเกาส์
การบวกแบบเกาส์_จำนวนคี่ การบวกแบบเกาส์_จำนวนคู่
การพิจารณาจำนวนหลักของเลขยกกำลัง การหาจำนวนตัวประกอบ
การหาจำนวนรูปสี่เหลี่ยม การหาพื้นที่ส่วนใหญ่แล้วลบด้วยส่วนย่อย
การหามุมระหว่างเข็มสั้นและยาว การหาหรมแบบยุคลิค
การหาหรมและครน การหาเศษส่วนเมื่อตัวส่วนเป็น1
การใช้การเลื่อนภาพในการแก้ปัญหา จำนวน0ที่ต่อท้ายnแฟค
ทศนิยมซ้ำในรูปเศษส่วน ปริศนาเติมจำนวน
ปัญหานกพิราบ รูปสามเหลี่ยมกับรูปหกเหลี่ยม
รูปสามเหลี่ยมที่มีฐานและสูงเท่ากัน สูตรการนับจำนวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
สูตรการบวกnกำลัง3 สูตรการบวกnกำลังสอง
สูตรการยกกำลัง2ลงท้ายด้วย5 สูตรการหาพื้นที่ของพิค
หาหรมและครนที่แยกตัวประกอบแล้ว อนุกรมเศษส่วน
เทคนิคการนับเลขโดด เศษส่วนซ้อน
แผนภาพเวนออยเลอร์ โจทย์กบเกาะใบบัว
โจทย์นับลูกบาศก์ โจทย์นับหัวนับขา
โจทย์เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย โจทย์เส้นขนาน
โจทย์แรงงาน การคิดย้อนกลับ
การหาแบบรูป การแจงกรณี
การใช้รูปภาพแก้สมการ ความรู้เบื้องต้นทฤษฏีกราฟ
ทฤษฏีบทปีทาโกรัส มุมภายในรูปหลายเหลี่ยม
ยุทธวิธีการวาดรูป สามเหลี่ยมคล้าย
แผนภูมิวงกลม โจทย์จับมือและแจกนามบัตร
โจทย์ให้คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ การพิจารณาจำนวนที่หารด้วย4ลงตัว
การลองแทนค่าเพื่อเรียงลำดับ เทคนิคการนับรูป3มิติ
สมการรูปภาพเมื่อรวมกันแล้วมีชิ้นส่วนเท่ากัน การพิจารณาจำนวนที่หารด้วย 6 ลงตัว
การพิจารณาจำนวนที่หารด้วย 7 ลงตัว การพิจารณาจำนวนที่หารด้วย 8 ลงตัว
การพิจารณาจำนวนที่หารด้วย 9 ลงตัว การพิจารณาจำนวนที่หารด้วย 11 ลงตัว
การพิจารณาจำนวนที่หารด้วย 12 ลงตัว การพิจารณาจำนวนที่หารด้วย 13 ลงตัว
การพิจารณาจำนวนที่หารด้วย 14 ลงตัว การพิจารณาจำนวนที่หารด้วย 15 ลงตัว
หลักการแก้สมการเบื้องต้น ลำดับของการดำเนินการ และการแก้สมการ
อนุกรมจำนวนคู่ อนุกรมจำนวนคี่
อนุกรมจำนวนที่มีระยะห่างเท่ากัน ลำดับที่มีการเพิ่มขึ้นครั้งละเท่ากัน
ปริศนาหน้าหนังสือ ปริศนาเติมตัวเลขในรูปเรขาคณิตปิด
การคิดย้อนกลับแนวเส้นตรง โจทย์จำนวนเสาไฟฟ้า
ปริศนาการแบ่งของ โจทย์ต้นไม้รอบรูปเรขาคณิตปิด
ปริศนาตัดโซ่ สมการสองตัวแปร(อย่างง่าย)
ผลบวก คี่พจน์ ผลบวก คู่พจน์
ปัญหานกพิราบ การพิจารณาหลักหน่วย
โจทย์ที่ใช้การประมาณช่วยแก้ปัญหา แจงกรณีแบบโยงเส้น
แจงกรณีแบบตาราง การแก้ปัญหาเหตุผล(แบบตัดออก)
การแก้ปัญหาเหตุผลแบบใช้ตาราง หาแบบรูปแบบรูปเรียงแถว
หาแบบรูปแบบตาราง 3x3 การถอดรหัสลับ
โจทย์ที่ถามข้อใดผิด หรือข้อใดถูก ปริศนาลากเส้น ไม่วนกลับ และวนกลับ
เซต 2 วง นับเส้นทางที่มีเส้นลาก
การกำหนดตัวเลขช่วยคิด อัตราส่วนเบื้องต้น
การนับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า การนับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ปริศนาจำนวน(แฟนพันธ์แท้) สูตรการนับรูปสามเหลี่ยม
ลำดับในสามเหลี่ยมปาสกาล โจทย์คิดย้อนกลับซับซ้อน
 
report/report_all3.phpuser_edit.phplogin.php?Logout=yes